Triple Concert | 26 november 2023

Op de laatste zondag van november wordt door de Werkgemeenschap van Kerken weer een Triple Concert georganiseerd. ‘Triple’ omdat het een concert in drievoud is én omdat we tussendoor van de ene naar de andere kerk trippelen.

De concertdelen duren elk 20 minuten. De bezoekers starten in de St. Michaëlkerk, Zuiderhaven 15, aanvang 19.30 uur, waar het Adema-orgel bespeeld wordt. Daarna volgt een kleine wandeling naar de Grote Kerk met het beroemde Hinsz-orgel, waar het concert om 20.00 uur begint, en ten slotte wordt overgestoken naar De Haven, waar om 20.30 uur de bespeling van het Van Vulpen-orgel begint. Het orgel van de Grote Kerk zal bespeeld worden door Eeuwe Zijlstra. De orgels van de Michaëlkerk en de Haven zullen bespeeld worden door Sjouke Bruining en David de Jong. Wie wat waar speelt, blijft nog even een verrassing.

Het concert eindigt in de warmte, voor de eerste twee kerken graag warm kleden!

De entree is gratis. In De Haven wordt bij de uitgang een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.