Privacyverklaring

Nederlandse Christelijke Gereformeerde Kerk ‘De Haven’ te Harlingen

Onze gemeente is volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in onze gemeente. Om samen een gemeente te kunnen vormen, hebben wij een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens en andere data te verwerken. Wij doen dit in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Privacy is van groot belang voor de Nederlandse Christelijke Gereformeerde Kerk ‘De Haven’ te Harlingen. Lees hier onze privacyverklaring waarin wij informatie geven over het gebruik van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 februari 2024.