Liturgie Paaswake 8 april 2023

Stilte
Gebed voor de stille zaterdag
Lied 598 – Als alles duister is
Binnenbrengen van de kaars (tijdens het binnenbrengen van de kaars en het ontsteken van de kaarsen van de gemeenteleden):
Lezing: Johannes 8 : 12
Zingen: Lied 599 – O diepe nacht die ons omringt (1,2 en 3 Cantorij, 4 en 5 Allen)
Lezing: Genesis 1, 1-2,3
Zingen: Lied 162 – In het begin was de aarde verloren
Lezing: Exodus 14: 13 – 29
Zingen: Psalm 114 (cantorij 1 en 4, allen 2 en 3) (LvdK)
Lezing: Exodus 14: 30 – 15-15,1a
Zingen: Lied 169 – De Koning van Egypteland
Lezing: Jesaja 54,4-14
Cantorij: Lied 625 – Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan
Hernieuwing van de doopgelofte
Lezing: Romeinen 6,3-11
Zingen: Psalm 105: 1,2,3, 17 en 18 (LvdK)
Gebeden
Cantorij: De eerste Dag der week
Matteüs 28,1-10
Zingen: Lied 624 – Christus onze Heer verrees
Zegen

Voorganger:
Ds. David de Jong

Lectoren:
Nis en Wilma van der Weide

Organist:
Sjouke Bruining

M.m.v. de Ichthuscantorij o.l.v. Geke Bruining – Visser