Liturgie Oudejaarsavond 2023

Intochtslied :    LB 513 – ‘God heeft het eerste woord’
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: LB 90a – ‘O God, die droeg ons voorgeslacht’
Gebed
Lezen: Psalm 4
Zingen: GK 63 : 1, 2, 3 – ‘O God, mijn God, ik zoek uw hand’
Tekst: Psalm 4 : 9
Preek
Belijdenis: GK 175b
Gebed
Zingen: LB 1006 – ‘Onze Vader in de hemel’
Aandacht collecte
Zingen: GK 4 : 3 – ‘Ik hoor hoe velen angstig vragen’/ LB 4 : 3 – ‘Ik kan gaan slapen zonder zorgen’
Zegen

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Emeritifondsen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte emeritifondsen

(1042)