Liturgie morgendienst 25 februari 2024

Intochtslied: LB 971 : 1, 2, 3 – ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: GK 84 : 1 – ‘Hoe lieflijk is Uw huis, o Heer’
Wet
Zingen: GK 84 : 2 – ‘Zelfs vindt de mus een huis, o Heer’
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed
Lezen:

  • Psalm 131
  • Matteüs 11 : 28 – 30

Zingen: GK 131 : 1, 2, 3, – ‘O Heer, er is geen trots in mij’
Preek
Zingen: LvdK gezang 429 : 1, 2, 3 – ‘Wie maar de goede God laat zorgen’
Gebed: Weerklank 507 – ‘Kom maar, mijn kind, hier mag je schuilen’
Aandacht collecte
Zingen: LvdK gezang 444 : 1, 2, 3 – ‘Grote God, wij loven U’
Zegen

Voorganger:
Br. Meindert Beuker

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Zending: NL31 RABO 0325 5215 06 t.n.v. CGKV Zending te Harlingen, o.v.v. collecte zending

(7849)