Liturgie morgendienst 16 juni 2024

Intochtslied: LB psalm 92 : 1, 2, 3 – ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: LB psalm 92 : 4, 5, 6 – ‘Hoe diep zijn uw gedachten!’
Gebed
Leefregel: 1 Korintiërs 1 : 18 – 2 : 10
Zingen: LB psalm 27 : 4, 6 – ‘Zoals Gij eenmaal mijn geroep…’
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezen: Marcus 4 : 1 – 20
Zingen: LB psalm 72 : 1, 5, 7 – ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’
Preek
Zingen: LvdK gezang 252 – ‘Wat zijn de goede vruchten’
Gebed
Aandacht collecte
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Slotzang: LB psalm 145 : 1, 3 – ‘O Heer, mijn God, Gij koning van…’
Zegen

Voorganger :
Zr. Geke Bruining

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Emeritifondsen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte emeritifondsen