Liturgie Hemelvaartsdag 9 mei 2024

Intochtslied: GK 215 : 1, 2, 3 – ‘De dag van onze vorst brak aan’
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: GK 201 : 1, 2 – ‘Wie zal voor God verschijnen?’
Gebed
Lezen: Handelingen 1 : 1 – 12a
Zingen: GK 211 – ‘Wij knielen voor Uw zetel neer’
Lezen: Kolossenzen 2 : 18 – 3 : 4
Tekst: Kolossenzen 3 : 3
Preek
Zingen: GK06 gezang 114 : 1, 2, 3, 7 – ‘Jezus is mijn toeverlaat’
Belijdenis
Zingen: Opwekking 181 – ‘Majesteit’
Gebed
Aandacht collecte
Zingen: GK 47 : 1, 3, 4 – ‘Juich, o volken, juich’
Zegen

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk