Liturgie Hemelvaartsdag 18 mei 2023

Intochtslied: DNP 108 – ‘Ik kijk er, God, intens naar uit’
Mededelingen
Votum en groet
Gebed
Zingen: GK 211 – ‘Wij knielen voor Uw zetel neer’
Lezen:

  • Handelingen 1 : 1 – 14
  • Efeze 4 : 7 – 16

Zingen: GK 250 – ‘God is getrouw’
Kindermoment
Tekst: Handelingen 1 : 14
Preek
Zingen: Opwekking 334 – ‘Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen’
Belijdenis
Zingen: GK 47 : 1, 3 – ‘Juicht, o volken, juicht’
Gebed
Aandacht collecte
Slotzang: LvdK gezang 235 – ‘ In bidden en in smeken’
Zegen

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

 

(334)