Liturgie Eerste Kerstdag

Intochtslied: NLB 483 (Stille nacht)
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 124 (Donker de nacht)
Lezen: Lucas 1 : 26 – 35 en 38
Luisterlied
Lezen: Lucas 2 : 1 – 20
Zingen: NLB 443 (De engel Gabriël komt aangesneld)
Preek
Zingen: NLB 486 : 1, 2, 3 (Midden in de winternacht)
Onderwijs voor het leven
Zingen: NLB 484 (Go, tell it on the mountain)
Collecte
Zingen: NLB 487 (Eer zij God in onze dagen)
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Organist:
Dhr. B. de Haas

Collecte

  • Kerk
  • Zending

(532)