Liturgie eerste kerstdag 2023

Intochtslied: LB 506 : 1, 2, 4 – ‘Wij trekken in een lange stoet’
Welkom en mededelingen
Aansteken kaarsen
Projectlied
Votum en groet
Zingen: LB 477 : 1, 3, 4 – ‘Komt allen tesamen’
Gebed
Lezen: Lucas 2 : 1 – 7
God zal met ons zijn
Lezen: Lucas 2 : 8 – 14
Zingen: LB 486 – ‘Midden in de winternacht’
Lezen: Lucas 2 : 15 – 21
Maria had je door
Kerstverhaal
Jezus laat mij stralen
Tekst: Lucas 2 : 10, 11
Preek
Zingen: LB 498 : 1, 2, 3, 4 – ‘O Betlehem, o uitverkoren’
Belijdenis
Zingen: LB 512 : 1, 2, 7 – ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’
Gebed
Aandacht collecte
Zingen: GK06 gezang 50 – ‘Ere zij God’
Zegen

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Zending: NL31 RABO 0325 5215 06 t.n.v. CGKV Zending te Harlingen, o.v.v. collecte zending