Liturgie dankdag

 

Intochtslied: LB 65 : 1, 2, 5 – ‘De stilte zingt U toe, o Here’Mededelingen
Votum en groet
Belijdenis: GK 175b
Gebed
Lezen: Nehemia 8 : 1 – 14
Zingen: GK 97 : 1, 3, 5 – ‘De Heer alleen regeert’
Tekst: Nehemia 8 : 10
Preek
Zingen: SB 23 : 1, 2, 3 – ‘Weest blij te allen tijde’
Gebed
Zingen: GK 220 – ‘Geniet Gods gave’
Gebed
Aandacht collecte
Zingen: LvdK 390 : 1, 3 – ‘‘k Wil U, o God, mijn dank betalen’
Zegen

Collecte

  • Diaconie: NL79 RABO 0325 5209 33 t.n.v. CGKV Diaconie te Harlingen, o.v.v. collecte dankdag

Voorganger:
Ds. David de Jong

 

(663)