Liturgie biddag 13 maart 2024

Intochtslied: DNP 148 – ‘Zing Halleluja, prijs de Heer’
Mededelingen
Votum en groet
Zingen: GK 236 – ‘Wat brengt een mens het zwoegen op’
Gebed
Lezen: Deuteronomium 14 : 1 – 21
Zingen: LB/GK 104 : 4, 5, 6 – ‘Gij drenkt de bergen uit het hoge…’
Tekst: Leviticus 11 : 44, 45
Preek
Zingen: LB/GK 104 : 8 – ‘Al wat er in uw grote schepping leeft’
Gebed
Zingen: GK06 gezang 34 – ‘Al zou de vijgenboom niet bloeien’
Gebed
Aandacht collecte
Zingen: GK 162 : 3, 4, 5, 7, 9 – ‘Schenk door uw Geest…’
Zegen

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

  • Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk