Liederen

Tijdens de kerkdiensten zingen we diverse liederen die aansluiten bij het thema van de preek. De psalmen, gezangen en liederen staan in verschillende bundels. De meest gebruikte bundels zijn o.a. het Gereformeerd Kerkboek, Liedboek (2013), Opwekking, Hemelhoog en Weerklank.

U hoeft echter niet al deze bundels mee naar de kerk te nemen om mee te kunnen zingen. De teksten – en in geval van minder bekende melodieën ook de noten – worden via de beamer op de schermen in de kerk getoond.