Kindernevendienst en 8+ groep

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd wordt er tijdens de morgendiensten kindernevendienst en 8+ groep gehouden. Er zijn verschillende leidinggevenden die om de beurt de kindernevendienst en 8+ groep verzorgen.

Er zijn twee leeftijdsgroepen:

  • Kindernevendienst: groep 1 t/m 4 van de basisschool: iedere zondag
  • 8+ groep: groep 5 t/m 8 van de basisschool: 1x per 2 weken

De kinderen zitten in het begin van de dienst gewoon bij hun ouder(s) in de kerk. De dienstdoende voorganger geeft aan wanneer de kinderen naar hun eigen ruimte kunnen. Daar lezen we samen een bijbelgedeelte en praten daarover. We zingen en bidden samen, knutselen of doen een spel, allemaal gericht op het onderwerp dat voor die dag gekozen is. Op deze manier kunnen we de kinderen op hun eigen niveau bekendmaken met de bijbel en Gods liefde voor hen laten zien. Aan het einde van de dienst komen de kinderen weer terug in de kerk.

Methoden

Voor de kindernevendienst gebruiken we de methode ‘Kind op zondag’. Daarin staat voor elke week een verhaal, een uitleg en werkje, allemaal gericht op één onderwerp (toegespitst op verschillende leeftijdsgroepen).

De leiding van de 8+ groep bedenkt meestal zelf een thema/onderwerp en zorgt daarbij voor puzzels, quizvragen, een spel of iets dergelijks om het onderwerp verder uit te diepen.

We volgen de kerkelijke feesten (zoals Pasen, Pinksteren, Kerst, bid- en dankdag e.d.). Ook werken we mee als er een themadienst georganiseerd wordt, bijvoorbeeld door de commissie ‘Kind en eredienst’. Meestal maken we een mooi ‘kunstwerk’, gericht op het thema (zie foto).

Wilt u of wil jij helpen bij de kindernevendienst of heeft u vragen, laat het ons gerust weten!

Welkom

Alle kinderen, ook de kinderen van gasten in onze kerk, zijn van harte welkom!

8Plus-groot