Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal is ingesteld door onze Heer Jezus Christus:

‘En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit,
brak het brood, deelde het uit en zei:
“Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.
Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.”
Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei:
“Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten,
is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.”‘

(Lucas 22:19-20)

In onze gemeente vindt de viering van het Heilig Avondmaal plaats op iedere tweede zondag van de maanden februari, april, juni, oktober en december in de morgendienst.

Tijdens deze diensten staan we stil bij het lijden en sterven van de Here Jezus en wat hij hiermee voor ons heeft gedaan. Dankzij het sterven van Jezus zijn wij weer met God verzoend en wij vieren dat wij vanuit zijn liefde mogen leven. We vieren dat we verbonden zijn met Christus en met elkaar.

Jezus is onze Koning en tegelijk onze Gastheer aan de Avondmaalstafel. U bent van harte uitgenodigd om deze Maaltijd met ons te vieren als u Jezus belijdt als de Koning en Redder van uw leven en u in uw (eigen) gemeente toegelaten bent tot deze Maaltijd.