Contact

Nederlandse Christelijke Gereformeerde Kerk ‘De Haven’ te harlingen

 

Bezoekadres

Aan één van de singels van Harlingen staat ons kerkgebouw.

Predikant

De predikant van Harlingen doet natuurlijk meer dan alleen preken. Hij geeft catechisatie, bezoekt zieken en ouderen en neemt samen met ouderlingen en diakenen beslissingen over de kerk. Sinds 28 augustus 2022 is ds. David de Jong predikant van Harlingen.

Koster

De koster zorgt ervoor dat de kerk schoon blijft, de deuren elke zondag open zijn, de tuin netjes blijft en natuurlijk dat er koffie is!

Scriba

De scriba verzorgt alle secretariële zaken. Wanneer u van plan bent naar Harlingen te verhuizen en lid wilt worden van onze gemeente, neem dan even contact met haar op. Doe dat trouwens ook in het geval u naar Terschelling of Vlieland verhuist! Ook indien u contact wilt met de kerkenraad neem dan contact met haar op.

Preekvoorziening

Kerkblad

In het kerkblad staat nieuws en andere handige informatie over de kerk.

Website

Heeft u vragen over de website of hebt u een onderwerp voor de website, mail dan naar:

(3483)