Liturgie morgendienst 16 juni 2024

Intochtslied: LB psalm 92 : 1, 2, 3 – ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: LB psalm 92 : 4, 5, 6 – ‘Hoe diep zijn uw gedachten!’
Gebed
Leefregel: 1 Korintiërs 1 : 18 – 2 : 10
Zingen: LB psalm 27 : 4, 6 – ‘Zoals Gij eenmaal mijn geroep…’
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezen: Marcus 4 : 1 – 20
Zingen: LB psalm 72 : 1, 5, 7 – ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’
Preek
Zingen: LvdK gezang 252 – ‘Wat zijn de goede vruchten’
Gebed
Aandacht collecte
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Slotzang: LB psalm 145 : 1, 3 – ‘O Heer, mijn God, Gij koning van…’
Zegen

Voorganger :
Zr. Geke Bruining

Collecte:

 1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
 2. Emeritifondsen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte emeritifondsen

Liturgie Hemelvaartsdag 9 mei 2024

Intochtslied: GK 215 : 1, 2, 3 – ‘De dag van onze vorst brak aan’
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: GK 201 : 1, 2 – ‘Wie zal voor God verschijnen?’
Gebed
Lezen: Handelingen 1 : 1 – 12a
Zingen: GK 211 – ‘Wij knielen voor Uw zetel neer’
Lezen: Kolossenzen 2 : 18 – 3 : 4
Tekst: Kolossenzen 3 : 3
Preek
Zingen: GK06 gezang 114 : 1, 2, 3, 7 – ‘Jezus is mijn toeverlaat’
Belijdenis
Zingen: Opwekking 181 – ‘Majesteit’
Gebed
Aandacht collecte
Zingen: GK 47 : 1, 3, 4 – ‘Juich, o volken, juich’
Zegen

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

 1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

 

Koningsnachtconcert

De twee Drachtster mannenkoren, het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor (GDM) en het Interkerkelijk Mannenkoor Drachten (IMD) hebben de krachten gebundeld om een onvergetelijk concert te geven. Vrijdagavond 26 april, koningsnacht, zullen de beide koren vaderlandse en geestelijke liederen ten gehore brengen onder leiding en begeleiding van hun dirigenten Freddy Veldkamp (IMD) en Minne Veldman (GDM). Ook Johan Bredewout zal de beide koren begeleiden.

Het concert zal gehouden worden in de Fontein, de Kolken 89 in Drachten.

Kaartjes zijn te verkrijgen voor:

 • Aan de zaal: € 12,50
 • Voorverkoop: € 10,00
 • Kinderen t/m 12 jaar gratis

Kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij de koorleden of 06 53 32 37 34.

Het concert begint om 20.00 uur.

Musical ‘Ga mee!’

20 april 2024 om 19.30 uur in de Grote Kerk

 

Musical ‘Ga mee!’

Onder auspiciën van de Werkgemeenschap van Kerken wordt op zaterdag 20 april 2024 in de Grote Kerk de musical ‘Ga mee!’ uitgevoerd door verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda.

Er gaan werelden open, wanneer je samen in gesprek gaat over wat je ten diepste beweegt, waar je in gelooft, waar je op hoopt. Ondanks alle verschillen die groot lijken en soms klein blijken.

De musical is op maat geschreven voor de kerken in Harlingen en heeft zo een uniek karakter.

Het optreden wordt gesponsord door de Werkgemeenschap van Kerken.
De toegang is vrij. Na afloop wordt bij de uitgang een collecte gehouden voor Kerk in Actie.

 • Datum: zaterdag 20 april 2024
 • Tijd en plaats: 19.30 uur, Grote Kerk

Liturgie Goede Vrijdag 29 maart 2024

 

 

Intochtslied: LB 23 – ‘Ik wil van God als van mijn herder spreken’
Mededelingen
Votum en groet
Zingen: GK 38 : 1, 2, 5 – ‘Blijf mij niet in toorn kastijden’
Gebed
Lezen: Johannes 19 : 16b – 30
Zingen: Opwekking 706 – ‘Zie hoe Jezus lijdt voor mij’
Tekst: Johannes 10 : 11
Preek
Zingen: LB 576b : 3, 4, 5 – ‘O Heer uw smaad en wonden’
Belijdenis
Zingen: LB 239 : 1, 6, 7 – ‘O Christus die de zonne zijt’
Gebed
Aandacht collecte
Zingen: GK06 gezang 89 – ‘Jezus leven van mijn leven’
Zegen

 

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

 1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

 

 

Friese dienst in ‘De Haven’ Harlingen – 24 maart 2024

Zondag 24 maart zal er in het kerkgebouw van NCGK ‘De Haven’ aan de Noorderkade 2 in Harlingen een Friestalige dienst gehouden worden. Zondag is het Palmzondag, vandaar dat het thema voor de dienst is: ‘Op in ezel nei de frede’.

Voorganger is de eigen predikant van de gemeente, ds. David de Jong. Aan de dienst wordt meegewerkt door mannenkoor Con Amore. Het is de laatste keer dat het koor gedirigeerd wordt door Trudy Baard. Na de zomer zal het stokje overgedragen worden aan David de Jong, die behalve predikant ook musicus is.

De dienst begint om 10 uur. Na afloop is er onder het genot van een kopje koffie alle gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten.

 

 

Liturgie biddag 13 maart 2024

Intochtslied: DNP 148 – ‘Zing Halleluja, prijs de Heer’
Mededelingen
Votum en groet
Zingen: GK 236 – ‘Wat brengt een mens het zwoegen op’
Gebed
Lezen: Deuteronomium 14 : 1 – 21
Zingen: LB/GK 104 : 4, 5, 6 – ‘Gij drenkt de bergen uit het hoge…’
Tekst: Leviticus 11 : 44, 45
Preek
Zingen: LB/GK 104 : 8 – ‘Al wat er in uw grote schepping leeft’
Gebed
Zingen: GK06 gezang 34 – ‘Al zou de vijgenboom niet bloeien’
Gebed
Aandacht collecte
Zingen: GK 162 : 3, 4, 5, 7, 9 – ‘Schenk door uw Geest…’
Zegen

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

 • Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

 

Liturgie Oudejaarsavond 2023

Intochtslied :    LB 513 – ‘God heeft het eerste woord’
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: LB 90a – ‘O God, die droeg ons voorgeslacht’
Gebed
Lezen: Psalm 4
Zingen: GK 63 : 1, 2, 3 – ‘O God, mijn God, ik zoek uw hand’
Tekst: Psalm 4 : 9
Preek
Belijdenis: GK 175b
Gebed
Zingen: LB 1006 – ‘Onze Vader in de hemel’
Aandacht collecte
Zingen: GK 4 : 3 – ‘Ik hoor hoe velen angstig vragen’/ LB 4 : 3 – ‘Ik kan gaan slapen zonder zorgen’
Zegen

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

 1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
 2. Emeritifondsen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte emeritifondsen

Liturgie dankdag

 

Intochtslied: LB 65 : 1, 2, 5 – ‘De stilte zingt U toe, o Here’Mededelingen
Votum en groet
Belijdenis: GK 175b
Gebed
Lezen: Nehemia 8 : 1 – 14
Zingen: GK 97 : 1, 3, 5 – ‘De Heer alleen regeert’
Tekst: Nehemia 8 : 10
Preek
Zingen: SB 23 : 1, 2, 3 – ‘Weest blij te allen tijde’
Gebed
Zingen: GK 220 – ‘Geniet Gods gave’
Gebed
Aandacht collecte
Zingen: LvdK 390 : 1, 3 – ‘‘k Wil U, o God, mijn dank betalen’
Zegen

Collecte

 • Diaconie: NL79 RABO 0325 5209 33 t.n.v. CGKV Diaconie te Harlingen, o.v.v. collecte dankdag

Voorganger:
Ds. David de Jong

 

Liturgie Paaswake 8 april 2023

Stilte
Gebed voor de stille zaterdag
Lied 598 – Als alles duister is
Binnenbrengen van de kaars (tijdens het binnenbrengen van de kaars en het ontsteken van de kaarsen van de gemeenteleden):
Lezing: Johannes 8 : 12
Zingen: Lied 599 – O diepe nacht die ons omringt (1,2 en 3 Cantorij, 4 en 5 Allen)
Lezing: Genesis 1, 1-2,3
Zingen: Lied 162 – In het begin was de aarde verloren
Lezing: Exodus 14: 13 – 29
Zingen: Psalm 114 (cantorij 1 en 4, allen 2 en 3) (LvdK)
Lezing: Exodus 14: 30 – 15-15,1a
Zingen: Lied 169 – De Koning van Egypteland
Lezing: Jesaja 54,4-14
Cantorij: Lied 625 – Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan
Hernieuwing van de doopgelofte
Lezing: Romeinen 6,3-11
Zingen: Psalm 105: 1,2,3, 17 en 18 (LvdK)
Gebeden
Cantorij: De eerste Dag der week
Matteüs 28,1-10
Zingen: Lied 624 – Christus onze Heer verrees
Zegen

Voorganger:
Ds. David de Jong

Lectoren:
Nis en Wilma van der Weide

Organist:
Sjouke Bruining

M.m.v. de Ichthuscantorij o.l.v. Geke Bruining – Visser

Liturgie eerste kerstdag 2023

Intochtslied: LB 506 : 1, 2, 4 – ‘Wij trekken in een lange stoet’
Welkom en mededelingen
Aansteken kaarsen
Projectlied
Votum en groet
Zingen: LB 477 : 1, 3, 4 – ‘Komt allen tesamen’
Gebed
Lezen: Lucas 2 : 1 – 7
God zal met ons zijn
Lezen: Lucas 2 : 8 – 14
Zingen: LB 486 – ‘Midden in de winternacht’
Lezen: Lucas 2 : 15 – 21
Maria had je door
Kerstverhaal
Jezus laat mij stralen
Tekst: Lucas 2 : 10, 11
Preek
Zingen: LB 498 : 1, 2, 3, 4 – ‘O Betlehem, o uitverkoren’
Belijdenis
Zingen: LB 512 : 1, 2, 7 – ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’
Gebed
Aandacht collecte
Zingen: GK06 gezang 50 – ‘Ere zij God’
Zegen

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

 1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
 2. Zending: NL31 RABO 0325 5215 06 t.n.v. CGKV Zending te Harlingen, o.v.v. collecte zending

Liturgie Carols in de Haven 26 december

Orgelspel
Samenzang: Once in Royal David’s city (1,2 en 3 koor. 4,5,6 Gemeentezang)
Gebed
Genesis 3 : 8-15
Koor: Adam lay ybounden – Ord
Genesis 3 : 17-19
Koor: The Lord at first did Adam make
Jesaja 11 : 1-4
Samenzang Lied 473 Er is een roos ontloken
Koor: There is no rose Graham – J Ellis
Lucas 1 : 26-35, 38
This is the truth sent from above – Ralph Vaughn Williams
Lucas 2 1, 3-7
Samenzang : Lied 478 Komt verwondert u hier, mensen
Lucas 2 : 8-16
Samenzang : Lied 482 Er is uit ’s wereld duistre wolken
Johannes 1 : 1 – 14
It came upon the midnight clear – Richard Storrs Willis (arr. Barry Rose)
Gebeden / zegen
Samenzang Lied 477 Komt allen tezamen
Orgelspel

Liturgie Carols in de Haven

Orgelspel
Samenzang: Lied 125 (Lvdk) O kom, o kom, Immanuel
Openingsgebed
Lezing: Samuel 2 : 1 – 10
Koor: This is the truth sent from above – Vaughn Williams
Lezing: Romeinen 5 : 12 – 21
Hymn 3 Come thou long expected Jesu
Koor: There is no rose – Ellis
Hymn: 19 Come thou Redeemer of the earth
Lezing: Openbaringen  12 : 1-6
Koor: The Angel Gabriel – Terry
Gezang 122 Kom tot ons de wereld wacht
Lezing: Lucas 1 : 26 – 38
Lied 442 Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Lezing: Lucas 1 : 39 – 45
Koor: The Song of Mary – Shepherd
Slotgebed / zegen
Lied 444 Nu daagt het in het oosten
Orgelspel

Liturgie Kerstnachtdienst

Intochtspsalm 2

Bemoediging en groet

Drempelgebed

‘Ding dong, Merrily on high’

Profetenlezing: Jesaja 8:23 – 9:6

Antwoordlied: LB 473 Er is een roos ontloken

Epistellezing: Titus 2:11-14

LB 489 Komt ons in diepe nacht ter ore

Evangelielezing: Lucas 2:1-14

LB 487 Eer zij God in onze dagen

 Lucas 2:15-20

 O Jesulein suss, J.S. Bach

Overdenking

In dulci jubilo, J.S. Bach

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: LB 481 Hoor de eng’len zingen d’ eer

Zending en zegen

Orgelspel

Liturgie AdventsVesper

week 4 – Het is (bijna) zover

 

Binnenkomst

Aanvang

            Openingsvers

Nu de avond valt,

-Laat uw licht ons leiden! –

Ontvonkt de vlam van uw nabijheid,

-Laat uw licht ons leiden! –

Een vuurkolom het duister door

-Laat uw licht ons leiden! –

En van de nieuwe dag ons teken,

-Laat uw licht ons leiden! –

In de lichtkring van uw liefde verzameld,

-Laat uw licht ons leiden! –

Nu hier de avond valt, zingt ons de stilte uw naam ter eer.

-Laat uw licht ons leiden! –

Lied: LB 435: 4 ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd!’

Psalmgebed    Psalm 99

Lezingen

            Jesajalezing: 8: 11-18 (Alleen God is heilig en te vertrouwen)

            Lied: LB 909:1, 2 en 3 ‘Wat God doet, dat is welgedaan’

            Evangelielezing: Lucas 1: 18-25 (de droom van Jozef)

stilte

Canticum: ‘Sanctus’ of LB 405 ‘Heilig, heilig, heilig’

Gebeden (afgesloten met gezamenlijk ‘Onze Vader’)

Avondlied: HH 559 ‘In the Lord I’ll be ever thankful’ of Taizé 45

Afsluiting

            Zegenbede met acclamatie

Nu hier de avond valt,

-Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede! –

En wij de nacht in gaan, maar leven in het licht,

-wees onze vrede! –

Laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon,

-wees onze vrede! –

Zegen ons en wie ons na staan met het licht van uw ogen!

wees onze vrede! –

In de lichtkring van uw liefde verzameld, -Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede! –