Musical ‘Ga mee!’

20 april 2024 om 19.30 uur in de Grote Kerk

 

Musical ‘Ga mee!’

Onder auspiciën van de Werkgemeenschap van Kerken wordt op zaterdag 20 april 2024 in de Grote Kerk de musical ‘Ga mee!’ uitgevoerd door verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda.

Er gaan werelden open, wanneer je samen in gesprek gaat over wat je ten diepste beweegt, waar je in gelooft, waar je op hoopt. Ondanks alle verschillen die groot lijken en soms klein blijken.

De musical is op maat geschreven voor de kerken in Harlingen en heeft zo een uniek karakter.

Het optreden wordt gesponsord door de Werkgemeenschap van Kerken.
De toegang is vrij. Na afloop wordt bij de uitgang een collecte gehouden voor Kerk in Actie.

  • Datum: zaterdag 20 april 2024
  • Tijd en plaats: 19.30 uur, Grote Kerk

(37)

Oktober Korendag

16 oktober Korendag in de Grote Kerk te Harlingen, aanvang 16.00 uur

‘Een gemengd boeket’

Muzikale medewerking:

  • Mannenkoor Con Amore
  • Christelijk Gemengd Koor
  • Brassband Leger des Heils
  • Shantykoor De Skumkoppen
  • Cantorij van de Grote kerk
  • Trudy Baard, vleugel
  • Eeuwe Zijlstra, orgel
  • Tamar, hobo & Annely, viool

Een ‘gemengd boeket’ wijst op de herfsttijd en de diversiteit van de muzikale bijdragen deze middag. Tussen de muziek van de deelnemende koren door volgt telkens een korte ‘bloemlezing’ van een minuut over de ‘bloemen des velds’ (klaproos en oleander) en over twee ‘bomen der gerechtigheid’ (vijg en walnoot).

(28)

Paasmiddag

Op woensdag 17 april organiseren de diaconessen weer een gezellige Paasmiddag voor ouderen en alleenstaanden.

Dit keer wordt het een extra bijzondere middag omdat de kinderen van de 8+ groep erbij aanwezig zullen. Zij zullen helpen om de high tea te maken en daarna ook aanwezig zijn om samen te zingen en bijvoorbeeld gezellig spelletjes te doen.

U kunt u opgeven bij de diaconessen (graag vóór 10 april). U wordt verwacht om 15:30 uur.

Hopelijk tot 17 april!

De diaconessen, kinderen en leiding 8+ groep

(122)